Privacy


B&B Badhuis te Vlissingen is  verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geboortedatum (niet verplicht)

 

Wij verwerken u gegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Melding van Naam en woonplaats ten behoeve van toeristenbelasting en bijhouden
  • Factureren en opstellen boekingsovereenkomst.
  • Bij toestemming verzenden van acties

  1. B&B Badhuis maakt gebruik van boekingsplatformen waarvan de eigen privacyverklaring ook op diens kanaal te vinden is.

  2. B&B Badhuis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende         bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: tot een paar dagen na het verblijf. U kunt aangeven of u wilt dat naam en email bewaart blijft om op de hoogte te blijven van acties en   eventueel vervolg boekingen.  We bewaren uw gegevens op een beveiligd computer in een Excel bestand en in het eigen boekingssysteem.
  3. B&B Badhuis verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
  4. B&B Badhuis gebruikt alleen technische en functionele cookies
  5. B&B Badhuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en   ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op   via info@bedandbreakfastbadhuis.nl

 

Via onderstaande link meer informatie te vinden.

Link: Autoriteit Persoonsgegevens